BBQ Type Bottle 10.5 Fl oz
  • 10.5 Fl oz / 310 ml

 

Units per Cases: 12

Cases per 20 Foot Pallet: 153

Cases per 40 foot Pallet: 136